سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

سهم درآمد نفت در بودجه ۹۸ چقدر است؟

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که چالش اصلی کشور مقابله با تحریم‌های ظالمانه امریکا است، گفت: آمریکا به دنبال این است که نفت ایران فروخته نشود. ما هم بودجه ۹۸ را به گونه‌ای تنظیم کردیم که سهم درآمد‌های نفتی خیلی بیشتر از ۲۵ درصد نباشد.