دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

شرایط مجتهد مطلوب در نظر امام خمینی (ره)

نماینده مجلس نهم شرایط مجتهد جامع را از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تبیین کرد.