شناسایی پیکر مطهر ۱۰ شهید تازه تفحص شده اصفهانی + مشخصات

هویت پیکر مطهر ۱۰ شهید تازه تفحص شده از استان اصفهان که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده‌اند، شناسایی و مشخصات آنان اعلام شد.