سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

شهادت نوجوان ۱۲ ساله فلسطینی در نوار غزه

«محمد نصر الریفی» نوجوان ۱۲ ساله فلسطینی که در جریان جنگ ۵۱ روزه در حملات صهیونیستها زخمی شده بود، سرانجام به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسید.