دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

شورای نگهبان به تشکیل وزارت میراث فرهنگی ایراد گرفت

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۲ ایراد شورای نگهبان مواجه و مجددا برای اصلاح به مجلس ارجاع شد.