سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

طرح استیضاح وزیر علوم تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

رئیس کمیسیون عمران مجلس از تقدیم طرح استیضاح وزیرعلوم به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبرداد.