سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

فارن پالیسی خبر داد: افغانستان امن‌تر از سین‌کیانگ برای مسلمانان چینی

نشریه آمریکایی اعلام کرد که شمار زیادی از اقلیت مسلمانان چینی در شمال غرب این کشور بر اثر سرکوب‌های پکن به افغانستان کوچ کرده‌اند.