سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

فرمانده نیروهای آمریکایی: طالبان شکست‌ناپذیر است

تهران - ایرنا - بعد از 17 سال حضور نظامی در افغانستان، برای اولین بار فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور طی مصاحبه‌ای به شکست‌ناپذیری طالبان اعتراف کرد که این موضوع شکست آمریکا در افغانستان در نشان می دهد.