فیلم‌هایی که در زیر پوست شهر ساخته می‌شوند

فیلم‌ها در ژانر آلترناتیو معمولاً زیر پوست شهر ساخته شده و کمتر دیده می‌شوند؛ شاید به همین خاطر است که جریان آلترناتیو به حلقه مفقوده‌ای در سینمای ایران تبدیل شده است.