فیلم/ حضور کودکان در اربعین امسال

یکی از جلوه‌های زیبا در اجتماع بزرگ اربعین حضور کودکان و نوجوانانی است که در حال خادمی برای امام حسین(ع) یا درحال پیاده‌روی هستند.