فیلم/ نمایش توان دفاعی و نظامی ایران در روز ارتش

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روز ارتش و در حضور رئیس جمهور و فرماندهان نیروهای مسلح به اجرای رژه پرداختند.