لقب جدیدی که برانکو با افتخار به سید جلال حسینی اعطا کرد

اختصاصی | سید جلال حسینی در این روزها به مهره انکار ناپذیر ترکیب پرسپولیس بدل شده است.