مجری معروف تلویزیون که مستاجر است

یک مجری معروف تلویزیون در صفحه شخصی خود از سختی‌های اجاره مسکن نوشت.