محموله البسه قاچاق در میاندوآب به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی میاندوآب از کشف ۴۳۶ ثوب البسه قاچاق خارجی با هوشیاری کارکنان منطقه انتظامی میاندوآب خبر داد.