مذاکره ترامپ با رهبر کره شمالی، تئاتر نیست

رئیس سیا می‌گوید که تلاشهای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با رهبر کرشمالی تئاتر نیست.