مسئله امنیتی در متروی شهرری نداشتیم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به واقعه امروز در متروی شهرری تأکید کرد هیچ مسئله امنیتی این حادثه وجود نداشته است.