مشکلات اقتصادی مانع حضور گسترده مردم در پیاده‌روی اربعین نشد

مدیر حوزه علمیه استان قزوین گفت: حضور زائران در اربعین سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی موجب نشده است که مردم استقبال کمتری داشته باشند.