مهندسی معکوس آمریکا در برابر جبهه غالب مقاومت

اگر پاره‌ای از خبر‌های مرتبط با «حل مسئله رژیم اسرائیل» را در یک سال اخیر مرور نماییم، به «نقشه‌ای حساب شده» برخورد می‌کنیم و این خبر‌ها را بخش‌هایی از آن نقشه می‌بینیم.