سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

موگرینی: اروپا نگران حاکمیت قانون جنگل در روابط بین‌المللی است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به حاکمیت قانون جنگل در روابط بین‌المللی به شدت ابراز نگرانی کرده است.