ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کرج از رده خارج است/ ۷۰ درصد خودروهای تردد‌کننده در کرج فاقد معاینه‌فنی هستند

وضعیت آلودگی هایی که ناشی از عدم رعایت استانداردهای لازم است و 70 درصد عامل آلودگی هوای البرز منابع متحرک اعم از خودروها و وسایط نقلیه موتوری خواهد بود.