سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

نبایدهایی که نماینده مجلس باید رعایت کند

سید امیر سیاح فعال رسانه طی توویتی در مورد نباید‌هایی که نمایندگان مجلس باید رعایت کنند نوشت: