سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

نشست آشنایی با تسهیلات مالی و صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق حمایت از صنایع الکترونیک

در چهارمین روز از نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)، نشست آشنایی با  تسهیلات مالی و صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود.