نظر فلاحت پیشه درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران

رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس نظر خود درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران را اعلام کرد.