«نقش زنان در دفاع مقدس و انقلاب» منتشر شد

انتشارات چشم ساعی اصفهان کتاب «نقش زنان در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی» را منتشر و روانه بازار کتاب کرد.