دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

نقوی‌: پوشالی بودن تبلیغات امریکایی‌ها در ۱۳ ابان نمایان می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اقتصاد را به حالت طبیعی باز می‌گردانیم، گفت: شرایط کشور تا دو الی ۳ ماه آینده شرایط خوبی خواهد شد و ما به سوی بهبودی پیش خواهیم رفت.