سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

هزینه تولید و تبلیغات کاهش یابد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، کاهش هزینه تولید و تبلیغات را از مهم‌ترین راه‌های حمایت از تولید داخلی برشمرد و از رشد تولید در ماه‌های اخیر در اثر افزایش نرخ ارز خبر داد.