سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

همه آنچه باید درباره اتفاق عجیب خبر شبانگاهی بدانید

اولین پرسشی که در نگاه اول به ویدئوی اعتراض گوینده اخبار، برای بسیاری از مخاطبان تلویزیون پیش آمد، این است که مگر می‌شود «بخش خبری شبکه سه» از «پخش شبکه سه» روی آنتن زنده انتقاد کند؟