واکنش جهانگیری به اظهارات اخیر احمدی نژاد

معاون اول رئیس جمهور به مواضع اخیر رئیس دولت نهم و دهم واکنش نشان داد.