سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

واکنش پلیس راهور به افزایش محدوده طرح ترافیک

رییس پلیس راهور تهران گفت: افزایش محدوده طرح ترافیک، تصمیم یک نهاد نیست.