دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

وزیر دادگستری: اروپایی‌ها تروریست‌ها را تحویل ایران دهند

وزیر دادگستری گفت: مدعیان دروغین حقوق بشر، تروریست‌های ساکن در اروپا را تحویل ایران دهند تا آن‌ها را مجازات کنیم.