سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

وزیر نفت هند: معافیت از تحریم، به نفع خریداران نفت ایران است

دهلی نو - ایرنا - دارمندرا پرادان وزیر نفت هند گفت: معافیت از تحریم های آمریکا، به نفع خریداران نفت ایران از جمله هند است.