وصول ۱۱۷ میلیاردی مطالبات بانک‌ها در مازندران

مدیرکل ثبت اسناد واملاک مازندران گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه 117 میلیارد و 552 میلیون و 791هزار و 320 تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده است.