سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

وعده جانشین آخوندی درباره مسکن «مهر» و «اجتماعی»

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر، یک حقیقت است و مردم در آن ثبت نام کرده اند؛ در مطالعات و جانمایی‌ها دقت صورت نگرفته، اما مشکل را حل می‌کنیم.