پدرخوانده شبکه «ایران اینترنشنال» کیست؟

یک روزنامه انگلیسی در مطلبی فاش کرد شرکتی مرتبط با، ولی عهد عربستان سعودی منابع مالی مورد نیاز تلویزیون فارسی‌زبان «ایران اینترنشنال» را تامین می‌کند.