سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

پیام وزیر وزیر ورزش و جوانان به‌مناسبت آغاز اجرای برجام

"محمود گودرزی" وزیر ورزش و جوانان ، به مناسبت آغاز اجرای برجام پیامی صادر کرد.