کاروان عشاق الحسین (ع)، کاروان پیاده اربعین + تصاویر

کاروان عاشقان امام حسین (ع) این روزها گروه گروه پای پیاده راهی اجتماع باشکوه اربعین هستند.