دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

کرزای: طالبان باید در افغانستان پس از جنگ نقش داشته باشد

رئیس جمهوری سابق افغانستان می‌گوید که از مذاکرات بین طالبان و آمریکا حمایت می‌کند و طالبان باید در افغانستان پس از جنگ که صلح در آن در جریان است نقشی داشته باشد.