سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

کمک ۵۰ هزار دلاری به کریکت ایران

سر‌پرست انجمن کریکت گفت: کنفدراسیون کریکت آسیا برای توسعه این رشته در ایران قول حمایت مالی 50 هزار دلاری داد.