گم شدن یک واحد آپارتمان در شهرداری میاندوآب صحت ندارد

شهردار میاندوآب گفت: گم شدن یک واحد آپارتمان یا ساختمان در شهرداری میاندوآب در سالهای گذشته که در جمعی مطرح شده، صحت ندارد.