دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۵ کشته و مصدوم بر اثر واژگونی پراید در محور لاریم به ساری

واژگونی خودرو پراید به درون کانال آب درمحور لاریم به ساری ۲ کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت.