نیویورک تایمز:بازی قدرت ‘اردوغان’با ماجرای مرگ ‘خاشقچی’

تهران - ایرنا - نیویورک تایمز در سرمقاله روز سه شنبه خود نوشت: ماجرای مرگ 'خاشقچی'؛ برگی برنده در دستان 'اردوغان' است تا با آن؛ یک حریف قدر منطقه ای را از میدان به در کند، اقتصاد ترکیه را مجددا قوی کند و؛ رویای احیاء 'امپراطوری عثمانی' را به واقعیت بدل کند.