سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

۹۰درصد کارگران زیر۳میلیون حقوق می‌گیرند

وزیر کار گفت: این که در نشست هفته آینده شورای عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم گیری شود قطعاً غیر مقدور نیست.