سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

جزئیات زلزله فریدونشهر اصفهان/لرزه‌خیز بودن منطقه به دلیل مجاورت با گسل اصلی “جوان زاگرس”

در فریدونشهر استان اصفهان زلزله‌ای با بزرگای ۴.۱ رخ داد که بر اساس اعلام محققان این محدوده در شرق گسل اصلی "جوان زاگرس" قرار دارد و از نظر لرزه‌خیزی فعال است.