"زیر سقف دودی" درخشنده دو میلیاردی شد/ برادر بیگلری میلیاردر سینما شد!

«زیر سقف دودی» پوران درخشنده بعد از گذشت 5 هفته از اکران و با در اختیار داشتن 101 سالن نیز به فروش هفتگی 351 میلیون تومانی و در مجموع به فروش یک میلیارد و 759 میلیون تومانی رسیده است